בעקבות שינויי האקלים, במהלך השנים הבאות, צפויות השלכות ניכרות על משאבים ועל סקטורים כלכליים ברחבי העולם, כולל בישראל, במידה ולא ינקטו צעדי מניעה

דו"ח היערכות ישראל לשינוי אקלים

דפי מידע

Climate Change Project