בעקבות שינויי האקלים, במהלך השנים הבאות, צפויות השלכות ניכרות על משאבים ועל סקטורים כלכליים ברחבי העולם, כולל בישראל, במידה ולא ינקטו צעדי מניעה

דו"ח היערכות ישראל לשינוי אקלים

דפי מידע